Quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số1856/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tếVân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến 2030: Xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực.

Mục tiêu cụ thể:

Về kinh tế: Đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷUSD, tương ứng GRDP đạt 1,6 tỷ USD; đóng góp vào ngân sách nhà nước 10% giá trịxuất khẩu.

Về xã hội: Tốc độ tăng dân số trung bình trong các giai đoạnđến 2020, 2021 – 2025, 2026 – 2030 tương ứng là 6%, 11% và 8%. Quy mô dân sốtăng từ 52 nghìn người năm 2019 lên 140 nghìn người vào năm 2030.

Đến năm 2030, tạo khoảng 89 nghìn việc làm; phấn đấu đến năm 2030 đạt 15 bác sỹ/1 vạn dân và 03 dược sỹ/1 vạn dân;

Ngoài ra, mục tiêu đến 2050: xây dựng và phát triển Khu kinhtế Vân đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việtnam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Cao tốc Vân Đồn – Hạ Long vừa thông tuyến ngày 30/12/2018
và Sân bay Vân Đồn cũng đón chuyến bay thương mại đầu tiên cùng ngày

Về phát triển không gian đô thị, Vân Đồn sẽ phát triển theo hướng đô thị hiện đại tầm cỡ quốc tế, phân vùng phát triển linh hoạt,phù hợp điều kiện tự nhiên. Trong đó Thị trấn Cái Rồng sẽ là Trung tâm hànhchính – đô thị trung tâm, bao xung quanh là các khu công nghiệp sáng tạo, khucông nghệ sinh học, khu dịch vụ sáng tạo, khu sản xuất tiên tiến và hậu cần,khu chế tạo, khu sân bay, khu du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí..


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/12/2018. Tải xuống tại linh bên dưới.

HOTLINE: 0948 12 5151